Bio:

Horea Mihai Bădău este Formator acreditat ANC;

Lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București;

Profesor-cercetător la Universitatea din Nisa, Franța (titular al cursurilor de Comunicare în Rețelele Sociale la anul III Licență, Master 1 INFOCOM, Master 2 DISTIC, Master 2 EMIC, Master 2 ICCD);

Profesor-invitat la Universitatea Franche-Comte, Montbelliard, Franta, Master 2 Produits et Services Multimedia, Master clasa A+;

Cercetător-științific principal la Laboratorul de cercetare Sic.Lab Mediteranee Nisa-Toulon;

Coordonator al Grupului pentru Acțiune Etică Online (GAEO) din cadrul Centrului de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică al Universității din București,

Expert la Center for Civic Participation and Democracy

Autor al primelor manuale de Social Media și de Jurnalism Online (Tehnici de comunicare în Social Media, Ed. Polirom, 2011 și Manual de Jurnalism Online, Ed. Tritonic, 2015);

Autor al primei Teorii Social Media prezentată și validată la cel de-al XIV-lea Congres Științific al Societății Franceze în Științele Comunicării și Informației. Teoria a fost publicată, în urma Congresului, într-un volum editat de SFSIC la Editura Harmattan, Paris, 2015;

Autor al primei Carte Etice a Rețelelor Sociale publicată în cea mai prestigioasă revistă științifică franceză, în Științele Comunicarii: Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication;

Jurnalist la Realitatea TV (editor si editor-coordonator), Radio France Internationale (realizator talk-show), Mediapro (Fondator și Redactor Șef la portalului Mediapro – www.apropo.ro);
Fondator și președinte al Asociației Consumatorilor de Media care a militat timp de 10 ani pentru respectarea principiilor deontologice in presa romaneasca

 

Studii

 

Doctor în Științele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării,

Absolvent Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

Absolvent cursuri Formator acreditate ANC

Master în Științele Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti

Licențiat în Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti

 

Activitate profesională didactică

Lector universitar doctor, Facultatea de Jurnalism și Stiințele Comunicării, Universitatea din București

Profesor – cercetător la Universitatea Sophia Antipolis din Nisa, titular al cursurilor de Comunicare în Rețelele Sociale la anul III Licenta, Master 1 INFOCOM, Master 2 EMIC, Master 2 DISTIC, Master 2 ICCD (Media Digitala)

La finalul cursului de Promovare a Culturii in Retelele Sociale, impreuna cu studentii mei de la anul II Master EMIC (Comunicare Culturală), Universitatea Sophia Antipolis, Nisa
La finalul cursului de la anul II Master ICCD (Media Digitală), Universitatea din Nisa

Profesor-invitat la Universitatea Franche-Comte, Montbelliard, titular al cursului Communication et Ergonomie des Reseaux Sociaux, Master 1 ’’Services et Produits Multimedia’’, Master clasa A+

Cercetător Științific Principal la Laboratorul Internațional de Cercetare SIC.Lab Mediteranee Nisa-Toulon-Marsilia. Domeniu principal de cercetare: Inteligența Artificială

Interese de cercetare şi de predare

Tehnici de comunicare în Social Media, Social Media PR, Social Media Marketing, Personal Branding Online, Etica și deontologie în Rețelele Sociale (autor al primei Carte Etice a Rețelelor Sociale), Antropologie și lingvistica Rețelelor Sociale, Inteligența Artificială (clic aici pentru articole)

Inaintea examenului 🙂 Impreuna cu studentii mei de la anul III, Universitatea Sophia Antipolis, cursul Numerique et Ecriture

Publicaţii importante

Cărţi de autor: primele manuale de Social Media și de Jurnalism Online din România :

 • Tehnici de comunicare în Social Media, 2011, Editura Polirom, Iași

 • Manual de Jurnalism Online, 2015, Editura Tritonic, București

Tratate originale (în prima ediție) publicate în edituri recunoscute, cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice:

 • Autor al primei Teorii Social Media (“Abandonarea afabetului de tip text si comunicarea prin imagini“), validată la cel de-al XIV-lea Congres al Societății Franceze de Științe ale Informației și Comunicării, (Toulon, iunie 2014) și publicată în volumul “Vers une Culture Medi@TIC” editat de SFSIC, în urma Congresului, la Editions l’Harmattan, iulie 2015
 • Autor al primei Carte Etice Social Media publicată în cea mai prestigioasă revistă franceză în Științele Comunicării, Revue Francaise des Sciences de l’Information et de la Communication, sub patronajul Societății Franceze în Științele Informației și ale Comunicării

Capitole în volume:

 • Noul jurnalism si nevoia unui Cod Etic in Social Media, în volumul Independenta media si libertatea de exprimare, 2016, ISBN: 978-606-749-207-1, Editura Tritonic, București.
 • Social Representations in Public Relations in Social Media, Coautor, Editura Cambridge Scholars Publishing, UK
 • Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond, Coautor, Editura Halem, Koln, 2011, ISBN 978-3-86962-038-1
 • Culture profesionnelle versus practiques journalistiques dans la presse roumaine – vol. Models of, Models for Journalism and Communication – Ed. Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 978-973-558-515-0
 • Cultură profesională şi Social Media – vol. Cultura şi presa în spaţiul european, Ed. Dunărea de Jos, Galaţi

Studii/articole publicate în reviste științifice: 

 • Les enjeux éthiques de la communication de l’information d’actualité sur les blogs et réseaux sociaux. Une proposition de charte” – ianuarie 2018 – Revue Francaise des Sciences de l’Information et de la Communication editată de Societe Francaise des Sciences de l’Information et de la Communication, Paris
 • “L’abandon de la verite pour le mensonge dans les Reseaux Sociaux” – iunie 2017 – Journal of Media Research editată de Universitatea Babeș Bolyai, Cluj – Napoca
 • „Communication politique et réseaux sociaux: les élections présidentielles 2014 en Roumanie sous la loupe de Twitter et de Facebook” – în numărul 2 al revistei Communication, Technologies et Développement (http://www.comtecdev.com), 2015, Universitatea Bordeaux-Montaigne și UNESCO
 • „Le passage de l’alphabet écrit à l’alphabet oral sur les reseaux sociaux”, in Journal of Media Research – Revista de Studii Media, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj – Napoca, 2015
 • „Social Representations in Social Media”, Lucrare 9 pagini, Interstudia, Semestrial Review of the Interdisciplinary Centre for Studies of Contemporary Discursive Forms, CNCS-  B+, Ed. Alma Mater Publishing House, Bacău, România, ISSN 2065 – 3204
 • „Culture profesionnelle versus pratiques journalistiques dans la presse roumaine”, Lucrare 14 pagini, Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, nr. 1, 2010, CNCS, B+, Editura Universităţii Bucureşti.

Participare la conferinţe naționale și internaționale:

 • Participare cu comunicarea publică  ”Spectacolul presei de criză” la conferinţa naţională internaţională “Comunicarea crizei, crizele comunicării”, organizată de către Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, 8-9 mai 2009, Bucureşti, România.
 • Participare cu comunicarea publică  ”Culture profesionnelle versus practiques journalistiques dans la presse roumaine”, la Conferinţa internaţională cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea FJSC, ”Industrii în schimbare, Modele ale / Modele pentru Jurnalism şi Comunicare” organizată de către Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, 19-21 noiembrie 2009, Bucureşti, România
 • Participare cu comunicarea publică  ”Bloggers, a new community of leaders”, la Conferinţa internaţională “Interdisciplinary New Media Studies”, organizată de către Universitatea Babeş Boliyai, 21-23 mai, 2009, Cluj-Napoca, România
 • Participare cu comunicarea publică  “”Social Media şi cultură profesională”, la conferinţa internaţională “Mass-media, identitate naţională versus globalizare”, organizată de către Universitatea Dunărea de Jos, 5-6 noiembrie, 2010, Galaţi, România
 • Participare cu comunicarea publică  ”Reprezentări sociale în Social Media”, la conferinţa internaţională “Cultural Diversity through language and communication”, organizată de către Universitatea Vasile Alecsandri, 8-9 octombrie, 2010, Bacău, România
 • Participare cu comunicarea publică  ”Noile provocări din mediul online”, la conferinţa internaţională “Mediamorfoze”, organizată de către Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, 7-8 octombrie, 2010, Bucureşti, România
 • Participare cu comunicarea publică  ”Romanian Accountability in online newsrooms”, la conferinţa internaţională “Media Accountability and Transparency in Europe”, organizată de către Department of Communication and Journalism – Institute of Political Science, University of Wroclaw, 23-26 februarie, 2011, Wroclaw, Polonia
 • Bursa doctorală „Dezvoltarea proiectată şi performanţă în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar”, POSDRU/6/1.5/S/10. Mobilitate Montpellier, Franţa, Universitatea Paul Valéry de Montpellier 3 (aprilie-august 2011). Bursă de cercetare oferită de Fondul Social European în perioada octombrie 2009 – septembrie 2012
 • Participare cu comunicarea publică  “Social Representations in Public Relations in Social Media”, coautor alături de prof. univ. dr. Cristina Coman, la conferinţa internaţională de Ştiinţe Sociale Aplicate, ISSA 2012, organizată de către Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, 18-20 iunie 2012, la Timişoara, România
 • Participare cu comunicarea publică “The Romanian journalists’ in mainstream and online media perceptions on their professional roles”, prezentată la Conferința Internațională “Neo-Journalism”, organizata de University of Louvain si the University of Namur, la Bruxelles, 3 -4 octombrie, 2012
 • Participare cu comunicarea publică Social Media: trecerea de la alfabetul scris la cel vizual, la Conferința Internațională Dialogul culturilor între tradiție și modernitate, organizată de Facultatea de Istorie și Filologie, Universitatea 1 Decembrie 1918, în data de 6-8 iunie, 2013, la Alba-Iulia
 • Participarea cu comunicarea publică “Jeunesse et dynamique dans les réseaux sociaux” la Conferința Internațională « Jeunesse et dynamique du changement dans l’espace francophone : rôle des réseaux sociaux », organizată de Uniunea a 21 de Consilii Economice si Sociale francophone si de Consiliul Economic si social din Romania, 13-14 mai, Cercul Militar Național, București
 • Participare cu comunicarea publică Noile roluri Social Media ale profesionistilor in Relatii Publice , la Conferința Internațională The Impact of New Technology on the Media Landscape, organizată de Centrul de Cercetare în Comunicare, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Universitatea Națională de Studii Politice și Administrative, 27-28 mai, 2013, București
 • Participare cu comunicarea publică ’’La premiere Theorie sur les Reseaux Numeriques’’, la Congres SFSIC din iunie 2014, Penser les techniques et les technologies. Apports des Sciences de l’Information et de la Communication et perspectives de recherches, Toulon, Franța
 • Participare cu comunicarea publică “Le passage de l’alphabet ecrit a l’alphabet visual dans les reseaux sociaux” la FORUM du RESEAU TRANSMEDITERRANEEN de RECHERCHE en COMMUNICATION, 21/22 Novembre 2014, Marseille, France
 • Participare cu comunicarea publică, ‘’Essai sur un Code Ethique des Reseaux Numeriques », la Conferința Internatională “Les Réseaux Sociaux Numériques: un espace de liberté a prendre, ou une utopie mort-née?”, organizată de l’Université de Strasbourg si UNESCO, 23-25 noiembrie la Strasbourg, France
 • Participare cu comunicarea publică ‘’Le changement des valeurs dans la culture profesionnelle des journaliste : sous l’influence des reseaux sociaux, la verite est remplace par la mensonge’’, la cel de-al VI-lea Forum du Réseau
 et 
la Conférence internationale du XXVe anniversaire de la FJSC, “La place de la technique et des technologies dans les pratiques sociales et interculturelles”, iulie 2015, Bucarest, Roumanie
 • Participarea cu comunicarea publică ’’Cod Etic al Rețelelor Sociale’’, la cel de-al XV-lea Simpozion Național de Jurnalism cu participare internațională ”Independenţa media și libertatea de exprimare’’, organizat de Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității „Babeș-Bolyai”, la Cluj-Napoca, 14 – 15 octombrie 2016.
 • Participarea cu comunicarea publică ’’Are social networks bringing a change in the way media information is produced and consumed?’’ la Conferința Internațională ’’PR Trend Conference: Communication in a changing society, organizată de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2016
 • Participarea cu comunicarea publică ’’Verite et mensonge sur les reseaux sociaux’’ la Conferinta internationala ’’Forme discursive. Vis si realitate’’, organizată de Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, Universitatea Ataturk, Erzurum, Turcia, Universitatea Tehnică Națională din Sevastopol, Ucraina,  Universitatea Jean Monnet din Saint – Etienne, Franța, Universitatea Blaise Pascal, Clermont- Ferrand, Franța, la Bacau, 27-29 octombrie 2016.

Granturi academice câştigate prin competiţie, proiecte internaţionale/ granturi cu finanţare internationala:

 • Iulie 2009 – Aprilie 2011: Trainer FJSC în proiectul ”European Project Digital Bridges, TR0703.02-01/004-EU-Turkey Civil Society Dialogue – Cultural Bridges”
 • Februarie 2010 – iunie 2013: Trainer FJSC în proiectul FP7 „Media Accountability and Transparency in Europe – MediaAct”, contract 244147. Director UB – prof. univ. dr. Mihai Coman
 • Septembrie 2011 – iunie 2013: Trainer în proiectul POSDRU/90/2.1/S/62591, ”Practicanţii de azi, profesioniştii de mâine ai televiziunilor”

Activitate profesională extra-didactică:

 • Consultant Social Media în domeniile comercial și politic
 • Proprietar al site-ului de știri obiectivonline.ro
 • Fondator și director editorial al site-ului de știri onlinereport.ro
 • Editor şi Editor-coordonator Realitatea TV Bucureşti
 • Sef sectie Crawl (banda de stiri care ruleaza la baza ecranului)
 • Realizator talk-show, Radio Mix FM despre manipularea prin presa (“Lectia de manipulare”)
 • Realizator talk-show, Radio France Internationale, România despre modul in care presa trateaza si relateaza evenimentele de actualitate
 • Redactor-şef şi Project Manager, portalul apropo.ro, Mediafax, Mediapro Grup
 • Editor-coordonator publicaţii Romexpo şi Topaz
 • Coordonator birou publicitate Antena1 Olimp
 • Reporter special, Tineretul Liber
 • Reporter ştiri Radio Delta, Radio France Internationale

Activitate în domeniul non-profit

Fondator și preşedinte al Asociaţiei Consumatorilor de Media, asociație care a militat pentru respectarea valorilor din Codul Deontologic al Presei